Bages Turisme

Disseny del web bagesturisme.cat i dels fulletons de promoció d’activitats de turisme de la comarca.

Projecte de branding i posicionament realitzat amb l’equip d’E2S Creativa i amb la direcció estratègica i d’art de Núria Sala. Un projecte estratègic i de continguts d’E2S que incloia vàries accions fetes per e2s.cat.