Com el Vallès no hi ha res

Disseny de la campanya turística per al Vallès Occidental “Com el Vallès no hi ha res”. 

Projecte realitzat a E2S.