Exposició Museu de la Tècnica: Del PTV al TDK

Disseny de l’entorn gràfic i de l’espai expositiu de l’exposició “Del PTV al TDK” del Museu de la Tècnica de Manresa.

Projecte realitzat a E2S Creativa i conjuntament amb la seva direcció d’art i equip (e2s.cat). Un projecte d’E2S juntament amb altres autors, que incloia diverses accions.