El Casino

Disseny del rètol mural de “El Casino” de Balsareny, pintat en col·laboració amb diferents socis del Centre Instructiu i Recreatiu “El Casino” i amics.