Pimec

Redisseny del logotip de Pimec. Creació de l’entorn gràfic de la marca i disseny i maquetació del catàleg.

Projecte realitzat a E2S.