Aigües de Manresa Pla estratègic Horitzó 2025

Disseny i maquetació del pla estratègic d’Aigües de Manresa “Horitzó 2025”. Aplicacions: dossier digital, mini-site i ampolla.

Creació de l’entorn gràfic de les diferents aplicacions jugant amb 7 textures d’aigües i fangs per a il·lustrar els 7 eixos estratègics.

Veure el web i descarregar pdf complet a: 

http://plaestrategic.aiguesmanresa.cat/

Merci Alba per la confiança!