Darío Rodríguez Jardineria Ecològica

Disseny del logotip i la imatge corporativa de Darío Rodríguez Jardineria Ecològica.

La idea principal és el creixement de l’arbre representant conceptualment aquest creixement ajuntant la “i” del nom i cognom, creant així un element central en el logotip, acabat amb una fulla per representar l’accent, comú en nom i cognom.

L’entorn gràfic es completa amb icones geomètriques característiques i contundents que donen joc per a les diferents aplicacions.