IM2 GRUP

Disseny de la imatge corporativa i de l’entorn gràfic de l’empresa de gestió de personal IM2 Grup.

Projecte realitzat a E2S.